Sojusz Lewicy Demokratycznej

Struktura regionalna - powiat: Sokołowski

PIOTR MADOŃ - Przewodniczący

GRZEGORZ POPOWSKI - Honorowy Wiceprzewodniczący

ADAM KOŚCIŃSKI - Sekretarz

MAŁGORZATA KOŚCIŃSKA - Skarbnik

KRZYSZTOF ANUSZKIEWICZ

KATARZYNA JANISTA

ANNA PAWLICKA

____________________________________

 

KOMISJA REWIZYJNA


WIESŁAW ROGOWSKI - Przewodniczący

JANUSZ ŁAŁAK

RYSZARD ŻOCHOWSKI